Najčešća pitanja 139080
E-poruka
Kako mogu sudjelovati u događaju svog kupca s pomoću poziva e-poštom?
Pitanje

Kako mogu sudjelovati u događaju svog kupca s pomoću poziva e-poštom?

Odgovor

Upotrijebite vezu Kliknite ovdje u obavijesti e-poštom kako biste pristupili događaju nabavljanja.

Iako kupci mogu prilagoditi sadržaj e-poruke koju primite, svi pozivi e-poštom sadrže vezu za pristup događaju.

Ovisno o vašem prethodnom iskustvu s Aribinim rješenjima, kako biste pristupili događaju, nakon što kliknete vezu, napravite nešto od sljedećeg:

Dodatne informacije

Registriranjem računa za Aribu dobit ćete konsolidirani prikaz svih odnosa sa strankama. Koristeći se samo jednim profilom možete prikazivati poslovne prilike, sudjelovati u događajima nabavljanja i pregovorima o ugovoru te upravljati narudžbama, katalozima i fakturama.


Primjenjuje se na

SAP Ariba Discovery
SAP Ariba Sourcing
SAP Business Network

Uvjeti korištenja  |  Autorsko pravo  |  Sigurnosno otkrivanje  |  Privatnost