Συνήθεις ερωτήσεις 177174
E-mail
Χρειάζομαι βοήθεια στην πρόσβαση σε έναν διαγωνισμό προμήθευσης

Μπορείτε να εμφανίσετε έναν διαγωνισμό προμήθευσης στον οποίο έχετε προσκληθεί με δύο τρόπους:

Αν ο διαγωνισμός που αναζητάτε δεν υπάρχει στη σελίδα Προτάσεις & Ερωτηματολόγια Ariba, τότε πατήστε εδώ για τα βήματα επιλύσης προβλημάτων.

Να θυμάστε ότι για να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό προμήθευσης, θα πρέπει πρώτα να έχετε λάβει μία πρόσκληση. Αν δεν είστε προσκεκλημένοι, τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αγοραστή.


Ισχύουν για

Ariba Network
SAP Ariba Discovery
SAP Ariba Sourcing

Όροι χρήσης  |  Πνευματικά δικαιώματα  |  Πληροφορίες για την ασφάλεια  |  Απόρρητο