Συνήθεις ερωτήσεις KB0392628
E-mail
Γιατί η επιλογή Δημιουργία Τιμολογίου δεν είναι διαθέσιμη στην εντολή αγοράς μου;
Ερώτηση

Γιατί η επιλογή Δημιουργία Τιμολογίου δεν είναι διαθέσιμη στην εντολή αγοράς μου; Γιατί είναι γκρι η επιλογή Δημιουργία Τιμολογίου;

Απάντηση

Μετακινήστε το δείκτη πάνω στο κουμπί Δημιουργία Τιμολογίου για να δείτε περισσότερες πληροφορίες. Υπάρχουν κάποιοι λόγοι που δεν μπορείτε να δημιουργήσετε τιμολόγιο από την εντολή αγοράς σας (PO):

Πρόσθετες Πληροφορίες

Οι κανόνες κινήσεων που πρέπει να αναζητήσετε είναι:


Ισχύουν για

Ariba Network > Transaction Documents > Service Procurement/Service Sheet (O&G)
Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (PO & ASN & GRN)
Purchasing > Purchase Orders > Order Confirmation

Όροι χρήσης  |  Πνευματικά δικαιώματα  |  Πληροφορίες για την ασφάλεια  |  Απόρρητο