Συνήθεις ερωτήσεις KB0393619
E-mail
Πώς θα εμφανίσω τους κανόνες τιμολόγησης / κίνησης του πελάτη μου;
Ερώτηση

Πώς θα εμφανίσω τους κανόνες τιμολόγησης / κίνησης του πελάτη μου;

Απάντηση

Για να δείτε τους κανόνες συναλλαγής του πελάτη σας:

  1. Στην πάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής πατήστε στα αρχικά σας > Ρυθμίσεις και επιλέξτε Πελατειακές Σχέσεις.
  2. Κάντε κλικ στο όνομα του πελάτη σας.

Η σελίδα εμφανίζει τους κανόνες συναλλαγής του πελάτη σας, συμπεριλαμβανόμενων των κανόνων τιμολόγησης (και βάσει χώρας και γενικές).

Για να εμφανίσετε τους κανόνες τιμολόγησης βάσει χώρας, πατήστε Λήψη κανόνων τιμολογίου στην ενότητα Κανόνες Τιμολογίου Βάσει Χώρας .

Πρόσθετες Πληροφορίες

Ορισμένες φορές, μπορεί να μην βλέπετε τους κανόνες τιμολόγησης όταν κάνετε κλικ στο όνομα πελάτη. Αυτό συμβαίνει αν ο πελάτης σας δεν σας έχει ενεργοποιήσει ώστε να επιτρέπεται η αποστολή τιμολογίων μέσω του Δικτύου Ariba. Επικοινωνήστε με τον πελάτη σας σε αυτή την περίπτωση για να ενημερωθείτε για τους κανόνες τους.


Ισχύουν για

Ariba Network > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
Ariba Network > Transaction Documents > Service Procurement/Service Sheet (O&G)
Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (PO & ASN & GRN)
Purchasing > Purchase Orders > Order Confirmation

Όροι χρήσης  |  Πνευματικά δικαιώματα  |  Πληροφορίες για την ασφάλεια  |  Απόρρητο