คำถามที่ถามบ่อย KB0399411
อีเมล์
ฉันจะดาวน์โหลดข้อมูล cXML สำหรับคำสั่งซื้อ (PO) ในฐานะคู่ค้าได้อย่างไร?
คำถาม

ฉันจะดาวน์โหลดข้อมูล cXML สำหรับคำสั่งซื้อ (PO) ที่ส่งจากลูกค้าใน in Ariba Network ได้อย่างไร?

คำตอบ

ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูล cXML สำหรับคำสั่งซื้อ:

  1. คลิก Workbench > คำสั่งซื้อ
  2. คลิกเลขที่คำสั่งซื้อ หรือดำเนินการค้นหาเพื่อค้นหาเลขที่คำสั่งซื้อนั้น
  3. คลิก ไอคอนลูกศร ที่ด้านบนขวาของหัวเรื่องคำสั่งซื้อ > นำออกข้อมูล cXML
  4. เปิด หรือ เก็บบันทึก เอกสาร

นำไปใช้กับ

SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > เอกสารธุรกรรม > ธุรกรรม (คำสั่งซื้อ ใบแจ้งการจัดส่ง และใบรับสินค้า)

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว