Svar på vanliga frågor KB0399411
E-post
Hur laddar jag som leverantör ned cXML-information för en inköpsorder?
Fråga

Hur laddar jag ned cXML-information för en inköpsorder som skickats av en kund i Ariba Network?

Svar

Gör så här för att se cXML-information för en inköpsorder:

  1. Klicka på Workbench > Beställningar.
  2. Klicka på inköpsordernumret eller sök efter det.
  3. Klicka på pilikonen uppe till höger i inköpsorderrubriken > Exportera till cXML.
  4. Öppna eller spara dokumentet.

Gäller för

Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (PO & ASN & GRN)

Användningsvillkor  |  Copyright  |  Säkerhetsinformation  |  Sekretess