คำถามที่ถามบ่อย 138373
อีเมล์
การค้นหาตามเลขที่คำสั่งซื้อมีวิธีการอย่างไร?
คำถาม

การค้นหาตามเลขที่คำสั่งซื้อมีวิธีการอย่างไร?

คำตอบ

คุณสามารถค้นหาคำสั่งซื้อ (PO) ตามเลขที่คำสั่งซื้อที่ตรงกันไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวันที่ใดก็ตาม ก่อนที่คุณจะค้นหา ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Business Network ปรากฏที่มุมบนซ้ายของแอพพลิเคชัน (ถ้าไม่มี ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์ของแอพแล้วเลือก)

เมื่อต้องการดำเนินการค้นหานี้:

  1. ไปยังแท็บ Workbench ที่ด้านบนของหน้า
  2. เลือก คำสั่งซื้อ เพื่อดูคำสั่งซื้อทั้งหมด
  3. คลิก แก้ไขตัวกรอง เพื่อขยายตัวเลือกตัวกรอง
  4. ป้อนเลขที่คำสั่งซื้อลงในฟิลด์ เลขที่คำสั่งซื้อ
  5. เลือกปุ่มตัวเลือก ตรงกันทั้งหมด ด้านล่างของเลขที่ใบแจ้งหนี้
  6. คลิก นำไปใช้

นอกจากนี้คุณสามารถค้นหาคำสั่งซื้อจากแท็บ คำสั่งซื้อ > คำสั่งซื้อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าคำสั่งซื้อของคุณไม่แสดงขึ้นหลังจากที่ค้นหาตามเลขที่แบบตรงกันทั้งหมด ให้ติดต่อลูกค้าของคุณเพื่อยืนยันเลขที่ ID ของ Ariba Network (ANID) ที่คำสั่งซื้อถูกส่งไป

คำถามที่ถามบ่อย ทำไมฉันจึงไม่พบคำสั่งซื้อในบัญชีของฉัน จะระบุสาเหตุทั่วไปที่พบมากที่สุดบางสาเหตุที่คำสั่งซื้ออาจไม่ปรากฏ


นำไปใช้กับ

SAP Business Network

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว