คำถามที่ถามบ่อย KB0395406
อีเมล์
เหตุใดฉันจึงไม่เห็นแท็บคำสั่งซื้อหรือใบแจ้งหนี้?
อาการ

Why can't I see the Orders and Invoices tabs in my SAP Business Network account?


การแก้ไขปัญหา
คำถาม

เหตุใดฉันจึงไม่เห็นแท็บ คำสั่งซื้อ หรือ ใบแจ้งหนี้?

คำตอบ

มีสองเหตุผลที่คุณอาจไม่เห็นแท็บ คำสั่งซื้อ หรือ ใบแจ้งหนี้ ดังนี้นำไปใช้กับ

SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > การดูแล (การดูแลบัญชีผู้ซื้อและคู่ค้า)

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว