คำถามที่ถามบ่อย 152825
อีเมล์
ฉันจะเพิ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างไร?
คำถาม

ฉันจะเพิ่มลูกค้าใหม่ได้อย่างไร?

คำตอบ

หากต้องการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ ให้แจ้งเลขที่ Ariba Network ID (ANID) ให้ลูกค้าทราบ ลูกค้าสามารถใช้ ANID ของคุณเพื่อเพิ่มบริษัทของคุณเป็นคู่ค้าได้

คุณจะไม่สามารถออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าหรือดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ จนกว่าคุณจะสร้างความสัมพันธ์ทางการค้ากับลูกค้ารายนั้น หลังจากที่คุณสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงแท็บ คำสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ และ Workbench รวมทั้งสร้างใบแจ้งหนี้ตามคำสั่งซื้อที่ลูกค้าของคุณส่งมายังบัญชีของคุณได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

SAP Ariba ไม่สามารถให้รายละเอียดบุคคลที่ติดต่อของลูกค้าได้ ก่อนหน้าการสร้างความสัมพันธ์ใน Ariba Network


นำไปใช้กับ

SAP Business Network

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว