Najčešća pitanja KB0395406
E-poruka
Zašto ne mogu vidjeti karticu Narudžbe ili karticu Fakture?
Pitanje

Zašto ne mogu vidjeti karticu Narudžbe ili Fakture?

Odgovor

Dva su vjerojatna razloga zašto ne možete vidjeti kartice Narudžbe ili Fakture:


Primjenjuje se na

Ariba Network > Administration (Buyer & Supplier Account Administration)

Uvjeti korištenja  |  Autorsko pravo  |  Sigurnosno otkrivanje  |  Privatnost