Najčešća pitanja KB0395406
E-poruka
Zašto ne mogu vidjeti karticu Narudžbe ili karticu Fakture?
Simptom

Why can't I see the Orders and Invoices tabs in my SAP Business Network account?


Rješenje
Pitanje

Zašto ne mogu vidjeti karticu Narudžbe ili Fakture?

Odgovor

Dva su vjerojatna razloga zašto ne možete vidjeti kartice Narudžbe ili Fakture:Primjenjuje se na

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Administracija (administriranje računom kupca i dobavljača)

Uvjeti korištenja  |  Autorsko pravo  |  Sigurnosno otkrivanje  |  Privatnost