คำถามที่ถามบ่อย KB0394097
อีเมล์
ข้อมูลใดมีอยู่ในเงื่อนไขการใช้งาน Ariba?
คำถาม

ข้อมูลใดมีอยู่ในเงื่อนไขการใช้งาน Ariba (TOU)?

คำตอบ

เงื่อนไขการใช้งานประกอบด้วยข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของคุณในฐานะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ SAP Ariba รวมถึงนโยบายของ SAP Ariba เกี่ยวกับการให้บริการเหล่านี้ 

ตัวอย่างหัวข้อที่ครอบคลุมในเงื่อนไขการใช้งานมีดังนี้

สัญญาระหว่าง SAP Ariba กับคู่ค้าถูกจัดทำขึ้นโดยมีการยอมรับเงื่อนไขการใช้งานของเรา ซึ่งต้องให้การยอมรับเมื่อสร้างบัญชีหรือเมื่อยอมรับการเชิญจากบริษัทของผู้ซื้อ สัญญากับ Ariba Network เป็นสัญญา Clickthrough สำหรับเงื่อนไขการใช้งานของเรา

 

หากบริษัทของคุณยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน เงื่อนไขต่างๆ จะถูกยอมรับด้วยการกดปุ่ม ซึ่งเป็นสัญญาทางกฎหมายสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์และธุรกรรมออนไลน์ที่ผู้ใช้ต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณยังสามารถเข้าถึงเงื่อนไขการใช้งานปัจจุบันได้จากด้านล่างของหน้าใดก็ได้ใน SAP Ariba


นำไปใช้กับ

SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > แบบจำลองแบบ PunchOut ของ Discovery และ Sourcing หรือ Contract
SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน
การจัดหาเชิงกลยุทธ์

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว