Συνήθεις ερωτήσεις KB0394097
E-mail
Ποιές πληροφορίες υπάρχουν στους Ορους Χρήσης του Ariba;
Ερώτηση

Ποιές πληροφορίες υπάρχουν στους Ορους Χρήσης του Ariba (TOU);

Απάντηση

Το TOU περιέχει όλους τους όρους και προϋποθέσεις αναφορικά με την επικοινωνία σας ως χρήστη των προϊόντων SAP Ariba, καθώς των πολιτικών του SAP Ariba σχετικά με την παροχή αυτών των υπηρεσιών. 

Παραδείγματα θεμάτων που καλύπτονται στο TOU:

Η σύμβαση μεταξύ του SAP Ariba και των προμηθευτών ολοκληρώνεται με την αποδοχή των Ορων Χρήσης, που πρέπει να συμφωνηθούν για τον χρόνο δημιουργίας ενός λογαριασμού ή την αποδοχή μίας πρόσκλησης από μία εταιρεία αγοραστή. Η σύμβαση με το Ariba Network είναι ένα κλικ μέσω της σύμβασης Ορων χρήσης.

 

Εάν η εταιρεία σας αποδεχτεί τους όρους χρήσης, οι προϋποθέσεις γίνονται αποδεκτές με τη μέθοδο clickwrap, που είναι μία σύμβαση για άδειες χρήσης λογισμικού και ηλεκτρονικές συναλλαγές στις οποίες ο χρήστης πρέπει να συναινέσει με τους όρους και προϋποθέσεις πριν την χρήση του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

Πρόσθετες πληροφορίες

Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το τρέχον TOU στο κάτω μέρος οποιασδήποτε σελίδας του SAP Ariba.


Ισχύουν για

SAP Business Network for Procurement & Εφοδιαστική Αλυσίδα > Σενάριο Punchout Σύμβασης/Προμήθειας & για Ανακάλυψη
SAP Business Network for Procurement & Εφοδιαστική Αλυσίδα > Τιμήματα συνδρομής
Στρατηγική Προμήθεια

Όροι χρήσης  |  Πνευματικά δικαιώματα  |  Πληροφορίες για την ασφάλεια  |  Απόρρητο