Συνήθεις ερωτήσεις KB0393619
E-mail
Πώς θα εμφανίσω τους κανόνες τιμολόγησης / κίνησης του πελάτη μου;
Σύμπτωμα

How do I view my customer's transaction rules?


Επίλυση
Ερώτηση

Πώς θα εμφανίσω τους κανόνες τιμολόγησης / κίνησης του πελάτη μου;

Απάντηση

Για να δείτε τους κανόνες συναλλαγής του πελάτη σας:

  1. Στην πάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής πατήστε στα αρχικά σας > Ρυθμίσεις και επιλέξτε Πελατειακές Σχέσεις.
  2. Κάντε κλικ στο όνομα του πελάτη σας.

Η σελίδα εμφανίζει τους κανόνες συναλλαγής του πελάτη σας, συμπεριλαμβανόμενων των κανόνων τιμολόγησης (και βάσει χώρας και γενικές).

Για να εμφανίσετε τους κανόνες τιμολόγησης βάσει χώρας, πατήστε Λήψη κανόνων τιμολογίου στην ενότητα Κανόνες Τιμολογίου Βάσει Χώρας .

Πρόσθετες Πληροφορίες

Ορισμένες φορές, μπορεί να μην βλέπετε τους κανόνες τιμολόγησης όταν κάνετε κλικ στο όνομα πελάτη. Αυτό συμβαίνει αν ο πελάτης σας δεν σας έχει ενεργοποιήσει ώστε να επιτρέπεται η αποστολή τιμολογίων μέσω του Δικτύου Ariba. Επικοινωνήστε με τον πελάτη σας σε αυτή την περίπτωση για να ενημερωθείτε για τους κανόνες τους.


Δείτε επίσης

If your customer has not enabled you to send invoices through the Business Network, the invoice rules section will not appear on the Customer Details page. In this case, contact your customer to request information about their invoicing process.Ισχύουν για

SAP Business Network for Procurement & Εφοδιαστική Αλυσίδα > Έγγραφα συναλλαγής > Δελτίο Υπηρεσιών/Προμηθειών Υπηρεσίας (O&G)
SAP Business Network for Procurement & Εφοδιαστική Αλυσίδα > Έγγραφα συναλλαγής > Κίνηση (Εντολές Αγοράς, Ειδοποιήσεις Αποστολής & Παραλαβές Αγαθών)
SAP Business Network for Procurement & Εφοδιαστική Αλυσίδα > Έγγραφα συναλλαγής > Συναλλαγή (Τιμολόγηση)
SAP Business Network for Procurement & Εφοδιαστική Αλυσίδα > Συνεργασ.Εφοδ.Αλυσίδ.SAP Ariba
Προμήθειες > Εντολές Αγοράς > Eπιβεβαίωση Εντολής

Όροι χρήσης  |  Πνευματικά δικαιώματα  |  Πληροφορίες για την ασφάλεια  |  Απόρρητο