คำถามที่ถามบ่อย KB0393619
อีเมล์
ฉันจะดูกฎการออกใบแจ้งหนี้ / ธุรกรรมของลูกค้าของฉันได้อย่างไร?
อาการ

How do I view my customer's transaction rules?


การแก้ไขปัญหา
คำถาม

ฉันจะดูกฎการออกใบแจ้งหนี้ / ธุรกรรมของลูกค้าของฉันได้อย่างไร?

คำตอบ

เมื่อต้องการดูกฎธุรกรรมของลูกค้าของคุณ:

  1. ที่มุมบนขวาของแอพพลิเคชัน ให้คลิก ชื่อย่อของคุณ > การตั้งค่า และเลือก ความสัมพันธ์กับลูกค้า
  2. คลิกชื่อลูกค้าของคุณ

หน้าจะแสดงกฎธุรกรรมของลูกค้าของคุณ รวมถึงกฎการออกใบแจ้งหนี้ (ทั้งแยกตามประเทศและทั่วไป)

เมื่อต้องการดูการตั้งกฎของใบแจ้งหนี้แยกตามประเทศ ให้คลิก ดาวน์โหลดกฎของใบแจ้งหนี้ ในเซกชัน การตั้งกฎของใบแจ้งหนี้แยกตามประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในบางครั้ง คุณอาจไม่เห็นกฎการออกใบแจ้งหนี้เมื่อคลิกชื่อลูกค้า ซึ่งจะเกิดขึ้นถ้าลูกค้าของคุณไม่ได้เปิดใช้งานให้คุณส่งใบแจ้งหนี้ผ่าน Ariba Network ติดต่อลูกค้าของคุณ ในกรณีนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกฎ


ดูเพิ่มเติม

If your customer has not enabled you to send invoices through the Business Network, the invoice rules section will not appear on the Customer Details page. In this case, contact your customer to request information about their invoicing process.นำไปใช้กับ

SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > เอกสารธุรกรรม > การจัดหาบริการ/ใบบันทึกการให้บริการ (O&G)
SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > เอกสารธุรกรรม > ธุรกรรม (การออกใบแจ้งหนี้)
SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > เอกสารธุรกรรม > ธุรกรรม (คำสั่งซื้อ ใบแจ้งการจัดส่ง และใบรับสินค้า)
การจัดซื้อ > คำสั่งซื้อ > การยืนยันคำสั่งซื้อ

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว