Często zadawane pytanie 153182
E-mail
Co to jest relacja handlowa?
Pytanie

Co to jest relacja handlowa?

Odpowiedź

Relacja handlowa to połączenie pomiędzy Twoim kontem dostawcy i kontem Twojego klienta w Ariba Network. Pozwala ona na transfer dokumentów takich jak zamówienia i faktury pomiędzy Tobą a Twoim klientem.

Jeśli nie masz relacji handlowej z klientem, nie będziesz mieć możliwości fakturowania go ani wykonywania żadnych związanych z tym czynności.

Aby nawiązać relację handlową z klientem w Ariba Network, musisz podać mu swój identyfikator Ariba Network (ANID), który można znaleźć, klikając [inicjały użytkownika] w prawym górnym rogu aplikacji.  Dzięki temu klient może dodać Twoją firmę jako partnera handlowego i wysłać Ci zaproszenie do współpracy handlowej.

Po nawiązaniu relacji z klientem możesz otrzymywać i fakturować wysyłane przez niego zamówienia.

Informacje dodatkowe

Relacja handlowa jest konieczna do realizacji transakcji z klientem zarówno na koncie Enterprise, jak i Standard.


Dotyczy

Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network

Warunki użytkowania  |  Prawa autorskie  |  Ujawnienie informacji dotyczących bezpieczeństwa  |  Prywatność