Najčešća pitanja KB0399672
E-poruka
Kako se mogu obratiti svom predstavniku za obračun SAP Aribe?
Pitanje

Kako se mogu obratiti svom predstavniku za obračun SAP Aribe?

Odgovor

Pojedinosti o kontaktu vaše odgovorne kontakt osobe za pitanja o obračunu mogu se pronaći na sljedeći način:

  1. U gornjem desnom kutu aplikacije kliknite [inicijali korisnika] > Pretplate na servise.
  2. Kliknite Podaci adrese.
  3. Pronađite ime, broj telefona i e-adresu svoje kontakt osobe za obračun pod Odgovorna kontakt osoba.

Primjenjuje se na

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Naknade za pretplatu
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration

Uvjeti korištenja  |  Autorsko pravo  |  Sigurnosno otkrivanje  |  Privatnost