Svar på vanliga frågor KB0399615
E-post
Var finns min transaktionsaktivitetsrapport (TAR)?
Symtom

Where can I find my Transaction Activity Report (TAR) and my Threshold Report?


Lösning
Fråga

Var finns min transaktionsaktivitetsrapport (TAR)? Var är min transaktionsaktivitetsrapport?

Svar
  1. Klicka på[användarinitialer]>Tjänsteabonnemang i det övre högra hörnet av applikationen.
  2. Klicka på Obetalda fakturor.
  3. Rulla till höger av fakturan och klicka på ikonen  för Transaktionsaktivitetsrapport eller ikonen  för Tröskelvärdesrapport för transaktionsavgifter.
Ytterligare information

Det kan ta 24-48 arbetstimmar att generera transaktionsaktivitetsrapporten efter att Ariba har utfärdat din abonnemangsfaktura. Klicka för mer information om SAP Ariba-abonnemangsrapporter.


Visa även

The transaction activity report can take 24-48 business hours to generate after Ariba issues your subscription invoice. Click for more information about SAP Ariba subscription reports.Gäller för

SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Abonnemangsavgifter
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration

Användningsvillkor  |  Copyright  |  Säkerhetsinformation  |  Sekretess