Συνήθεις ερωτήσεις KB0399615
E-mail
Που μπορώ να βρω την Αναφορά Δραστηριότητας Κινήσεών μου (TAR);
Σύμπτωμα

Where can I find my Transaction Activity Report (TAR) and my Threshold Report?


Επίλυση
Ερώτηση

Που μπορώ να βρω την Αναφορά Δραστηριότητας Κινήσεών μου (TAR); Που βρίσκεται η Αναφορά του Ορίου Χρεώσεων των Κινήσεών μου;

Απάντηση
  1. Στην πάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής, πατήστε στα[αρχικά χρήστη]>Συνδρομές Υπηρεσίας.
  2. Πατήστε Εκκρεμείς Λογαριασμοί
  3. Πραγματοποιήστε κύληση στη δεξιά πλευρά του τιμολογίου σας και κάντε κλικ στο  εικονίδιο για την Αναφορά Δραστηριότητας Κινήσεων ή στο  εικονίδιο για την Αναφορά Ορίου Χρεώσεων Κινήσεων.
Πρόσθετες Πληροφορίες

Η αναφορά δραστηριοτήτων κινήσεων μπορεί να χρειαστεί 24-48 ώρες για να δημιουργηθεί μετά την έκδοση τιμολογίου συνδρομής από το Ariba. Κάντε κλικ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αναφορές συνδρομής SAP Ariba.


Δείτε επίσης

The transaction activity report can take 24-48 business hours to generate after Ariba issues your subscription invoice. Click for more information about SAP Ariba subscription reports.Ισχύουν για

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Συνεργασ.Εφοδ.Αλυσίδ.SAP Ariba
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Τιμήματα συνδρομής

Όροι χρήσης  |  Πνευματικά δικαιώματα  |  Πληροφορίες για την ασφάλεια  |  Απόρρητο