Vanlige spørsmål KB0394250
E-post
Hvordan legger jeg til en ny kunde?
Symptom

How do I establish a trading relationship with a buyer?


Løsning
Spørsmål

Hvordan legger jeg til en ny kunde?

Svar

Når du skal opprette en ny kunderelasjon, oppgir du Ariba Network-nummeret (ANID) ditt til kunden. Med ANID-nummeret kan kunden legge til firmaet ditt som leverandør.

Du kan ikke fakturere for en kunde, eller fullføre andre relaterte handlinger før du har opprettet en handelsrelasjon med denne kunden. Når du har opprettet en relasjon med kunden, får du tilgang til fanene Ordrer, Fakturaer og Arbeidsbenk, og du kan opprette fakturaer mot innkjøpsordrer kunden sender til din konto.

Ytterligere informasjon

Før du oppretter en relasjon i Ariba Network, kan SAP Ariba ikke gi kunden kontaktdetaljer.


Se også
  1. You will not be able to invoice a customer or complete other related actions until you establish a trading relationship with them. After you establish the relationship, you will be able to create invoices against purchase orders that your customer sends to your account in the Workbench tab.
  2. Prior to establishing a trading relationship on the SAP Business Network, SAP cannot provide customer contact details.
Gjelder for

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain

Vilkår for bruk  |  Copyright  |  Sikkerhetsinformasjon  |  Personvern