Najčešća pitanja KB0394250
E-poruka
Kako mogu dodati novu stranku?
Simptom

How do I add a new customer? How do I establish a trading relationship?


Rješenje
Pitanje

Kako mogu dodati novu stranku?

Odgovor

Kako biste uspostavili novi odnos sa strankom, javite joj svoj broj u Ariba Networku (ANID). Putem vašeg ANID-a stranka može dodati vaše poduzeće kao dobavljača.

Nećete moći fakturirati stranci ni dovršiti ostale povezane radnje dok s tom strankom ne uspostavite trgovački odnos. Nakon što uspostavite odnos sa strankom, možete pristupiti karticama Narudžbe, Fakture i Workbench te stvarati fakture na osnovi narudžbenica koje stranka pošalje na vaš račun.

Dodatne informacije

Prije nego što uspostavi odnos na Ariba Networku, SAP Ariba ne može navesti pojedinosti o kontaktu stranke.Primjenjuje se na

Ariba Network

Uvjeti korištenja  |  Autorsko pravo  |  Sigurnosno otkrivanje  |  Privatnost