คำถามที่ถามบ่อย KB0393050
อีเมล์
บราวเซอร์เวอร์ชันใดที่มีการรับรองว่าใช้ได้กับโซลูชัน Cloud ของ SAP Ariba?
คำถาม

บราวเซอร์เวอร์ชันใดที่มีการรับรองว่าใช้ได้กับโซลูชัน Cloud ของ SAP Ariba?

คำตอบ

คุณสามารถดูรายการบราวเซอร์ที่รองรับได้ในที่ต่างๆ ต่อไปนี้


นำไปใช้กับ

Ariba Network > Discovery & Sourcing/Contract Punchout Scenario
Ariba Network > Registration & Onboarding
Catalog Management
Invoicing
Purchasing
Purchasing > Services Procurement
S2C Administration
Supplier Information & Performance Management

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว