คำถามที่ถามบ่อย KB0393050
อีเมล์
บราวเซอร์เวอร์ชันใดที่มีการรับรองว่าใช้ได้กับโซลูชัน Cloud ของ SAP Ariba?
อาการ

What browsers are supported by SAP Cloud Application Services for SAP Ariba?


สภาพแวดล้อม

การแก้ไขปัญหา
คำถาม

บราวเซอร์เวอร์ชันใดที่มีการรับรองว่าใช้ได้กับโซลูชัน Cloud ของ SAP Ariba?

คำตอบ

คุณสามารถดูรายการบราวเซอร์ที่รองรับได้ในที่ต่างๆ ต่อไปนี้


ดูเพิ่มเติม

Refer to the SAP Ariba Cloud Solutions Technical Requirements Guide for more details regarding which browsers and versions are supported.นำไปใช้กับ

SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > แบบจำลองแบบ PunchOut ของ Discovery และ Sourcing หรือ Contract
SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > การลงทะเบียนและการออนบอร์ด
Supplier Information & Performance Management
Supplier Lifecycle and Performance
การจัดการแคตตาล็อก
การจัดซื้อ
การจัดซื้อ > การจัดซื้อจัดจ้างงานบริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหลัก > การดูแลหลัก
การจัดหาเชิงกลยุทธ์
การออกใบแจ้งหนี้

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว