Συνήθεις ερωτήσεις KB0393050
E-mail
Ποιες εκδόσεις του browser είναι πιστοποιημένες για τις λύσεις SAP Ariba cloud;
Σύμπτωμα

What browsers are supported by SAP Cloud Application Services for SAP Ariba?


Περιβάλλον

Επίλυση
Ερώτηση

Ποιες εκδόσεις του browser είναι πιστοποιημένες για τις λύσεις SAP Ariba cloud;

Απάντηση

Μπορείτε να δείτε τη λίστα των υποστηριζόμενων προγραμμάτων περιήγησης στις ακόλουθες τοποθεσίες:


Δείτε επίσης

Refer to the SAP Ariba Cloud Solutions Technical Requirements Guide for more details regarding which browsers and versions are supported.

As of March 2, 2024, the SAP Ariba Applications and SAP Business Network will only support the following browser versions:

We recommend that you upgrade to a supported browser version as soon as possible to ensure compatibility and support beyond March 2, 2024. For more information, refer to Advance Notice: Update on Supported Browser Versions.Ισχύουν για

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Εγγραφή & Ένταξη
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Σενάριο Punchout Αναζήτησης & Προμήθευσυς/Σύμβασης
Βασική Προμήθεια > Κύρια Διαχείριση
Διαχείριση Απόδοσης και Πληροφοριών Προμηθευτή
Διαχείριση Καταλόγου
Κύκλος ζωής και Απόδοση Προμηθευτή
Προμήθειες
Προμήθειες > Προμήθεια Υπηρεσιών
Στρατηγική Προμήθεια
Τιμολόγηση

Όροι χρήσης  |  Πνευματικά δικαιώματα  |  Πληροφορίες για την ασφάλεια  |  Απόρρητο