Svar på vanliga frågor KB0392433
E-post
Hur lägger jag till en ny användare i mitt företags Ariba-konto?
Fråga

Hur lägger jag till användare i mitt företags Ariba-konto? Hur kan jag skapa en underordnad användare?

Svar

Endast ditt företags kontoadministratör kan lägga till användare till ditt konto. Om du är kontoadministratör kan du lägga till följande steg:

Skapa minst en roll för att kunna lägga till användare till kontot. Du kan allokera flera användare till samma roll eller skapa en separat roll för varje användare.

För att skapa en roll:

 1. Klicka på dina initialerInställningar i det övre högra hörnet av applikationen och välj Användare. 
 2. Klicka på på fliken Administrera roller.
 3. Ange ett namn på rollen.
 4. Markera kryssrutor för lämpliga behörigheter.
 5. Klicka på Spara.

För att skapa en användare:

 1. Klicka på dina initialerInställningar i det övre högra hörnet av applikationen och välj Användare. 
 2. Klicka på fliken Administrera användare.
 3. Klicka på ikonen .
 4. Ange användarinformation (Användarnamn, E-postadress, Förnamn, Efternamn och Telefonnummer.
 5. Välj en roll i avsnittet Rollallokering.
 6. Tilldela en kund (Alla kunder eller Välj kunder).
 7. Klicka på Spara.

Efter att du har lagt upp användare så får användaren e-post där användarnamn och temporärt lösenord anges. Användaren måste gå till kontot och ändra dess lösenord vid första inloggning.

Om underordnade användare skapats via en upphandlingsinbjudan de fått från en köpare måste du godkänna dem genom att följa instruktionerna nedan:

 1. Klicka på dina initialerInställningar i det övre högra hörnet av applikationen och välj Användare. 
 2. Klicka på Administrera ej godkända användare.
 3. Välja användare att godkänna.
 4. Klicka på Godkänn.
 5. Klicka på Spara.

Ytterligare information finns på vår portal (Ariba Network-portal för leverantörer) där du kan hitta mer information om Ariba, fakturering och användbara artiklar om hur du administrerar ditt Ariba-konto.


Gäller för

Ariba Network > Administration (Buyer & Supplier Account Administration)
Ariba Network > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
Strategic Sourcing

Användningsvillkor  |  Copyright  |  Säkerhetsinformation  |  Sekretess