Svar på vanliga frågor KB0392433
E-post
Hur lägger jag till en ny användare i mitt företags Ariba-konto?
Symtom

How do I add new users to my company's SAP Business Network supplier account? How can I create a sub-user?


Lösning
Fråga

Hur lägger jag till användare i mitt företags Ariba-konto? Hur kan jag skapa en underordnad användare?

Svar

Endast ditt företags kontoadministratör kan lägga till användare till ditt konto. Om du är kontoadministratör kan du lägga till följande steg:

Skapa minst en roll för att kunna lägga till användare till kontot. Du kan allokera flera användare till samma roll eller skapa en separat roll för varje användare.

För att skapa en roll:

 1. Klicka på dina initialerInställningar i det övre högra hörnet av applikationen och välj Användare. 
 2. Klicka på på fliken Administrera roller.
 3. Ange ett namn på rollen.
 4. Markera kryssrutor för lämpliga behörigheter.
 5. Klicka på Spara.

För att skapa en användare:

 1. Klicka på dina initialerInställningar i det övre högra hörnet av applikationen och välj Användare. 
 2. Klicka på fliken Administrera användare.
 3. Klicka på ikonen .
 4. Ange användarinformation (Användarnamn, E-postadress, Förnamn, Efternamn och Telefonnummer.
 5. Välj en roll i avsnittet Rollallokering.
 6. Tilldela en kund (Alla kunder eller Välj kunder).
 7. Klicka på Spara.

Efter att du har lagt upp användare så får användaren e-post där användarnamn och temporärt lösenord anges. Användaren måste gå till kontot och ändra dess lösenord vid första inloggning.

Om underordnade användare skapats via en upphandlingsinbjudan de fått från en köpare måste du godkänna dem genom att följa instruktionerna nedan:

 1. Klicka på dina initialerInställningar i det övre högra hörnet av applikationen och välj Användare. 
 2. Klicka på Administrera ej godkända användare.
 3. Välja användare att godkänna.
 4. Klicka på Godkänn.
 5. Klicka på Spara.

Ytterligare information finns på vår portal (Ariba Network-portal för leverantörer) där du kan hitta mer information om Ariba, fakturering och användbara artiklar om hur du administrerar ditt Ariba-konto.


Visa även

You can also check our Ariba Network Portal for Suppliers where you will find information about SAP Ariba, billing and helpful articles explaining how to manage your SAP Ariba Account.Gäller för

SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Administration (administration av köpar- och leverantörskonto)
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
Strategisk upphandling

Användningsvillkor  |  Copyright  |  Säkerhetsinformation  |  Sekretess