Συνήθεις ερωτήσεις KB0392433
E-mail
Πώς προσθέτω έναν νέο χρήστη στο λογαριασμό Ariba της εταιρίας μου;
Σύμπτωμα

How do I add new users to my company's SAP Business Network supplier account? How can I create a sub-user?


Επίλυση
Ερώτηση

Πώς προσθέτω χρήστες στο λογαριασμό Ariba της εταιρίας μου; Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα δευτερεύων χρήστη;

Απάντηση

Μόνο ο διαχειριστής εταιρικού λογαριασμού μπορεί να προσθέσει χρήστες στον λογαριασμό. Αν είστε ο διαχειριστής λογαριασμού, μπορείτε να προσθέσετε χρήστες ως εξής:

Για να προσθέσετε χρήστες στον λογαριασμό, πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε τουλάχιστον έναν ρόλο. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε πολλούς χρήστες στον ίδιο ρόλο ή να δημιουργήσετε ξεχωριστό ρόλο για κάθε χρήστη.

Για να δημιουργήσετε ρόλο:

 1. Στην πάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής πατήστε στα αρχικά σαςΡυθμίσεις και επιλέξτε Χρήστες. 
 2. Στην καρτέλα Διαχείριση Ρόλων , πατήστε .
 3. Εισάγετε Όνομα για τον ρόλο.
 4. Επιλέξτε τις κατάλληλες άδειες χρησιμοποιώντας τα πλαίσια ελέγχου.
 5. Πατήστε Αποθήκευση.

Για να δημιουργήσετε χρήστη:

 1. Στην πάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής πατήστε στα αρχικά σαςΡυθμίσεις και επιλέξτε Χρήστες. 
 2. Πατήστε στην καρτέλα Διαχείριση Χρηστών .
 3. Πατήστε στο εικονίδιο .
 4. Εισάγετε τα στοιχεία χρήστη (Ονομα χρήστη, Διεύθυνση Email, Ονομα, Επώνυμο και Τηλέφωνο).
 5. Επιλέξτε έναν ρόλο στην ενότητα Αντιστοίχιση Ρόλου .
 6. Αντιστοίχιστε έναν πελάτη (Ολοι οι πελάτες ή Επιλογή Πελατών).
 7. Πατήστε Αποθήκευση.

Μόλις δημιουργήσετε τον χρήστη, ο χρήστης λαμβάνει email με το όνομα χρήστη και προσωρινό κωδικό πρόσβασης. Ο χρήστης πρέπει να προσπελάσει τον λογαριασμό και να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης όταν συνδεθεί για πρώτη φορά.

Αν δημιουργήθηκαν δευτερεύοντες χρήστες μέσω της πρόσκλησης Προμηθειών που έλαβαν από έναν αγοραστή, θα πρέπει να τις εγκρίνετε με βάση τα εξής:

 1. Στην πάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής πατήστε στα αρχικά σαςΡυθμίσεις και επιλέξτε Χρήστες. 
 2. Πατήστε Διαχείριση Μη Αποδεκτών Χρηστών.
 3. Επιλέξτε τους χρήστες που θα εγκρίνετε.
 4. Πατήστε Εγκριση.
 5. Πατήστε Αποθήκευση.

Για πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να ελέγξετε το Portal (Ariba Network Portal για Προμηθευτές) όπου θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το Ariba, την Τιμολόγηση καθώς και χρήσιμα άρθρα που επεξηγούν τον τρόπο διαχείρισης του λογαριασμού σας στο Ariba.


Δείτε επίσης

You can also check our Ariba Network Portal for Suppliers where you will find information about SAP Ariba, billing and helpful articles explaining how to manage your SAP Ariba Account.Ισχύουν για

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Διαχείριση (Διαχείριση Λογαριασμού Προμηθευτή και Αγοραστή)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Συνεργασ.Εφοδ.Αλυσίδ.SAP Ariba
Στρατηγική Προμήθεια

Όροι χρήσης  |  Πνευματικά δικαιώματα  |  Πληροφορίες για την ασφάλεια  |  Απόρρητο