คำถามที่ถามบ่อย 179341
อีเมล์
ฉันจะสร้างข้อความในอีเวนท์การจัดหาได้อย่างไร?
คำถาม

ฉันจะติดต่อผู้ซื้อเกี่ยวกับอีเวนท์การจัดหาที่ฉันเข้าร่วมอยู่ได้อย่างไร?
ฉันจะสร้างข้อความในอีเวนท์การจัดหาได้อย่างไร?

คำตอบ

หากคุณมีคำถามใดก็ตามเกี่ยวกับเนื้อหาของอีเวนท์ที่คุณกำลังจะเข้าร่วม คุณสามารถติดต่อเจ้าของโปรเจ็กต์ได้โดยส่งข้อความของอีเวนท์ การส่งข้อความจากอีเวนท์การจัดหามีอยู่สองวิธีด้วยกัน การส่งข้อความวิธีแรกคือ:

  1. เข้าถึงอีเวนท์จากหน้า ข้อเสนอ
  2. คลิก ข้อความของอีเวนท์
  3. คลิก สร้างข้อความ
  4. ป้อนข้อความ
  5. คลิก ส่ง

การสร้างข้อความภายในอีเวนท์วิธีที่สองคือ:

  1. เมื่ออยู่ในอีเวนท์การจัดหาแล้ว ให้ค้นหารายการตรวจสอบ
  2. คลิก ส่งการตอบกลับ
  3. คลิก สร้างข้อความ
  4. ป้อนข้อความและแนบไฟล์ใดก็ตามที่คุณต้องการ
  5. คลิก ส่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ซื้อจะต้องกำหนดรูปแบบอีเวนท์ให้อนุญาตข้อความระหว่างทีมโปรเจ็กต์ของผู้ซื้อและผู้เข้าร่วมอีเวนท์ หากผู้ซื้อไม่อนุญาตข้อความ การสร้างข้อความใหม่หรือตอบกลับข้อความที่มีอยู่นั้นจะเป็นไปไม่ได้

โปรดทราบว่าฝ่ายบริการลูกค้าของ SAP Ariba ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ติดต่อแก่ผู้ซื้อ


นำไปใช้กับ

SAP Ariba Sourcing
SAP Ariba Strategic Sourcing Suite
SAP Ariba Supplier Lifecycle & Performance

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว