Najčešća pitanja 179341
E-poruka
Kako se mogu obratiti kupcu u vezi s događajem nabavljanja u kojem sudjelujem?
Pitanje

Kako se mogu obratiti kupcu u vezi s događajem nabavljanja u kojem sudjelujem?

Odgovor

Ako imate pitanja u vezi sa sadržajem događaja u kojem sudjelujete, možete se obratiti vlasniku projekta slanjem poruke o događaju. Za slanje poruke o događaju:

  1. Pristupite događaju sa stranice Prijedlozi
  2. Kliknite vezu Poruke o događajima u gornjem lijevom kutu stranice.
  3. Kliknite Sastavi poruku.
  4. Kada dovršite poruku, kliknite Pošalji.
Dodatne informacije

Kupac mora konfigurirati događaj tako da dopusti poruke između kupčeva projektnog tima i sudionika u događaju. Ako kupac ne dopušta poruke, nije moguće sastaviti nove poruke ni odgovarati na postojeće.

Uzmite u obzir da podrška za stranke SAP Aribe ne pruža informacije o kontaktu kupaca.


Primjenjuje se na

SAP Ariba Sourcing
SAP Ariba Strategic Sourcing Suite
SAP Ariba Supplier Lifecycle & Performance

Uvjeti korištenja  |  Autorsko pravo  |  Sigurnosno otkrivanje  |  Privatnost