ЧЗВ 177307
Имейл
Защо поръчката ми за доставка е неактуална?
Въпрос

Защо поръчката ми за доставка е със статус Неактуална?

Отговор

Ако поръчката ви за доставка е със статус Неактуална, това означава, че клиентът ви вероятно е създал нова версия на поръчката. За да откриете новата версия, може да потърсите по номер на поръчка за доставка. Това ще покаже всички версии на поръчката. Версията, с която трябва да работите е онази със статус Променена.

Ако клиентът не ви е изпратил нова версия на поръчката, свържете се с него.


Прилага се за

SAP Business Network

Условия за използване  |  Авторско право  |  Политика за сигурност  |  Поверителност