Często zadawane pytanie 174981
E-mail
Jak utworzyć fakturę opartą na zamówieniu?
Pytanie

Jak utworzyć fakturę opartą na zamówieniu?

Odpowiedź

Kliknij Obszar roboczy > Zamówienia (lub wybierz inny kafelek dotyczący zamówień). Wykonaj jedną z poniższych czynności:

Każda z tych opcji powoduje wykonanie tej samej czynności, ale możesz wybrać pierwszy krok na podstawie własnych preferencji. Po zakończeniu pierwszego kroku wykonaj następujące czynności:

  1. Na stronie Utwórz fakturę, wprowadź numer faktury, datę faktury oraz inne informacje z poziomu nagłówka dot. faktury w obszarze PODSUMOWANIE.
    (opcjonalnie) Wprowadź podatki na poziomie nagłówka, informacje o wysyłce, obsłudze specjalnej i rabatach.
  2. Kliknij opcje Wyświetl/Edytuj adresy w sekcjach Podsumowanie, Wysyłka i Dodatkowe pola, jeśli chcesz przejrzeć i edytować szczegóły adresu.
  3. Dodaj inne elementy, takie jak warunki płatności, komentarze lub załączniki. klikając Dodaj do nagłówka i dokonując wyboru spośród dostępnych opcji.
  4. W obszarze Dodatkowe informacje możesz wprowadzić dowolne informacje, jakich potrzebuje Twój klient.
  5. Kliknij Aktualizuj na górze lub na dole strony w celu aktualizacji dowolnych wyliczanych pól w razie dodania lub modyfikacji dowolnych pól kwoty lub stawki.
  6. Wprowadź lub zmodyfikuj informacje pozycji pojedynczych na fakturze, jeśli to konieczne.

Po wykonaniu poprzednich kroków kliknij przycisk Dalej, aby przejrzeć fakturę przed jej przesłaniem.

  1. Sprawdź fakturę i dokonaj ostatecznych zmian.
  2. Kliknij Prześlij.
Informacje dodatkowe

Jeśli opcja Utwórz fakturę nie jest dostępna w zamówieniu, zobacz tutaj.

Aby wyświetlić film z szybkimi wskazówkami na ten temat, kliknij tutaj.


Dotyczy

SAP Business Network

Warunki użytkowania  |  Prawa autorskie  |  Ujawnienie informacji dotyczących bezpieczeństwa  |  Prywatność