Vanlige spørsmål 174981
E-post
Hvordan oppretter jeg en innkjøpsordrebasert faktura?
Spørsmål

Hvordan oppretter jeg en innkjøpsordrebasert faktura?

Svar

Klikk på Arbeidsbenk > Ordrer (eller velg en annen ordrebasert flis). Gjør ett av følgende:

Hver av disse alternativene fullfører samme handling, men du kan velge første trinn basert på dine egne preferanser. Gjør følgende etter at du har fullført første trinn:

  1. På siden Opprett faktura oppgir du fakturanummer, fakturadato og annen fakturainformasjon på overskriftsnivå, i området SAMMENDRAG.
    (Valgfritt) Oppgi avgifter på overskriftsnivå, forsendelse, spesialbehandling og rabatter.
  2. Klikk på Vis/rediger adresser i delene Sammendrag, Forsendelse og Tilleggsfelt for å kontrollere og redigere adresseinformasjon.
  3. Legg til andre elementer som betalingsvilkår, kommentarer eller vedlegg ved å klikke på Legg til i topp og velg fra de tilgjengelige alternativene.
  4. Oppgi annen informasjon som kunden ber om, i området Tilleggsfelt.
  5. Klikk på Oppdater på toppen eller bunnen av siden for å oppdatere beregnede felt hvis du legger til eller endrer felt for beløp eller sats.
  6. Oppgi eller rediger detaljpostinformasjonen for fakturaen hvis det er nødvendig:

Når du har utført trinnene ovenfor, klikker du på Neste for å kontrollere fakturaen før den sendes.

  1. Gå gjennom fakturaen og gjør de siste endringene.
  2. Klikk på Send.
Tilleggsinformasjon

Hvis alternativet Opprett faktura ikke er tilgjengelig på innkjøpsordren, kan du klikke her.

Klikk her hvis du vil se en hurtigtipsvideo om dette emnet.


Gjelder for

SAP Business Network

Vilkår for bruk  |  Copyright  |  Sikkerhetsinformasjon  |  Personvern