Najčešća pitanja 173358
E-poruka
Kako mogu ažurirati/urediti/promijeniti narudžbenicu?
Pitanje

Kako mogu ažurirati/urediti/promijeniti narudžbenicu?

Odgovor

Dobavljači ne mogu izravno mijenjati/uređivati/ažurirati narudžbenice. Vaša stranka može poslati promjenu narudžbe s izmjenama. Promjena narudžbe imat će isti broj narudžbenice, ali novi broj verzije.

Izravno se obratite stranci i zamolite je da pošalje promjene.


Primjenjuje se na

SAP Business Network

Uvjeti korištenja  |  Autorsko pravo  |  Sigurnosno otkrivanje  |  Privatnost