Συνήθεις ερωτήσεις 173358
E-mail
Πώς μπορώ να ενημερώσω/επεξεργαστώ/αλλάξω μία εντολή αγοράς (ΡΟ);
Ερώτηση

Πώς μπορώ να ενημερώσω/επεξεργαστώ/αλλάξω μία εντολή αγοράς (ΡΟ);

Απάντηση

Οι προμηθευτές δεν μπορούν να κάνουν κατευθείαν αλλαγές/επεξεργασίες/ενημερώσεις στο ΡΟ. Ο πελάτης μπορεί να υποβάλλει μια εντολή αλλαγής με επεξεργασίες. Η εντολή αλλαγής θα έχει τον ίδιο αριθμό ΡΟ αλλά έναν νέο αριθμό έκδοσης.

Επικοινωνήστε με τον πελάτη σας κατευθείαν για να του ζητήσετε να υποβάλλει τις αλλαγές.


Ισχύουν για

SAP Business Network

Όροι χρήσης  |  Πνευματικά δικαιώματα  |  Πληροφορίες για την ασφάλεια  |  Απόρρητο