Najčešća pitanja 172261
E-poruka
Kako mogu promijeniti kontakt za fakturiranje pretplata na SAP Ariba Network?
Pitanje

Kako mogu promijeniti kontakt za fakturiranje pretplata na SAP Ariba Network?

Odgovor

Glavni kontakt za fakturiranje pretplata na SAP Ariba Network jest administrator računa. Za dodavanje kontakata za fakturiranje ili opominjanje:

  1. U gornjem desnom kutu aplikacije kliknite svoje inicijale > Pretplate na servise.
  2. Na kartici Kontakti kliknite Dodaj kontakt.
  3. Navedite tip kontakta (kontakti za fakturiranje primaju obavijesti o fakturama kada dospijevaju na plaćanje, kontakti za opominjanje primaju obavijesti o fakturama kada je plaćanje dospjelo). Možete dodati najviše tri kontakta za fakturiranje i tri za opominjanje, odnosno maksimalno šest kontakata.
  4. Unesite informacije o korisniku.
  5. Kliknite Pošalji.

Dodatne informacije možete pogledati i na našem portalu (Portal Ariba Networka za dobavljače) gdje se nalaze informacije o Aribi, fakturiranju te korisni članci o tome kako upravljati računom za Aribu.

Dodatne informacije

Kako biste ušli u Pretplate na servise, morate biti administrator računa ili korisnik s dopuštenjem Upravljanje članstvom i servisima Premium.

Postoje tri tipa kontakta:


Primjenjuje se na

Ariba Network

Uvjeti korištenja  |  Autorsko pravo  |  Sigurnosno otkrivanje  |  Privatnost