Συνήθεις ερωτήσεις 169357
E-mail
Ποια είναι τα οφέλη της αναβάθμισης σε έναν Επιχειρηματικό λογαριασμό;
Ερώτηση

Ποια είναι τα οφέλη της αναβάθμισης σε έναν Επιχειρηματικό λογαριασμό;

Απάντηση

Η αναβάθμιση σε έναν Επιχειρηματικό λογαριασμό παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:

Πρόσθετες Πληροφορίες

Οι Επιχειρηματικοί λογαριασμοί υπόκεινται σε χρεώσεις που εξαρτώνται από τον αριθμό συναλλαγών που επεξεργάστηκαν και την νομισματική αξία αυτών των συναλλαγών για μια χρονική περίοδο.


Ισχύουν για

Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network

Όροι χρήσης  |  Πνευματικά δικαιώματα  |  Πληροφορίες για την ασφάλεια  |  Απόρρητο