คำถามที่ถามบ่อย 169357
อีเมล์
สิทธิประโยชน์ของการอัพเกรดเป็นบัญชีองค์กรมีอะไรบ้าง?
คำถาม

สิทธิประโยชน์ของการอัพเกรดเป็นบัญชีองค์กรมีอะไรบ้าง?

คำตอบ

การอัพเกรดเป็นบัญชีองค์กรจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่อไปนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

บัญชีองค์กรจะต้องเสียค่าธรรมเนียมโดยขึ้นอยู่กับจำนวนธุรกรรมที่ดำเนินการและมูลค่าเงินของธุรกรรมเหล่านั้นในช่วงเวลาหนึ่ง


นำไปใช้กับ

Ariba Network
Ariba Supply Chain Collaboration

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว