Najčešća pitanja 166135
E-poruka
Zašto ne mogu vidjeti karticu Narudžbe ili karticu Fakture?
Pitanje

Zašto ne mogu vidjeti karticu Narudžbe ili Fakture?

Odgovor

Dva su vjerojatna razloga zašto ne možete vidjeti kartice Narudžbe ili Fakture:


Primjenjuje se na

SAP Business Network

Uvjeti korištenja  |  Autorsko pravo  |  Sigurnosno otkrivanje  |  Privatnost