Vanlige spørsmål 152825
E-post
Hvordan legger jeg til en ny kunde?
Spørsmål

Hvordan legger jeg til en ny kunde?

Svar

Når du skal opprette en ny kunderelasjon, oppgir du Ariba Network-nummeret (ANID) ditt til kunden. Med ANID-nummeret kan kunden legge til firmaet ditt som leverandør.

Du kan ikke fakturere for en kunde, eller fullføre andre relaterte handlinger før du har opprettet en handelsrelasjon med denne kunden. Når du har opprettet en relasjon med kunden, får du tilgang til fanene Ordrer, Fakturaer og Arbeidsbenk, og du kan opprette fakturaer mot innkjøpsordrer kunden sender til din konto.

Ytterligere informasjon

Før du oppretter en relasjon i Ariba Network, kan SAP Ariba ikke gi kunden kontaktdetaljer.


Gjelder for

SAP Business Network

Vilkår for bruk  |  Copyright  |  Sikkerhetsinformasjon  |  Personvern