Συνήθεις ερωτήσεις 152825
E-mail
Πώς προσθέτω νέο πελάτη;
Ερώτηση

Πώς προσθέτω νέο πελάτη;

Απάντηση

Για να καθορίσετε νέα πελατειακή σχέση, δώστε τον αριθμό Ariba Network (ANID) στον πελάτη σας. Με το ANID, ο πελάτης μπορεί να προσθέσει την εταιρία σας ως προμηθευτή.

Δεν θα μπορείτε να τιμολογήσετε έναν πελάτη, ή να ολοκληρώσετε άλλες σχετικές ενέργειες, μέχρι να καθορίσετε μια σχέση συναλλαγής με αυτόν τον πελάτη. Μόλις καθορίσετε μια σχέση με τον πελάτη σας, έχετε πρόσβαση στις καρτέλες Παραγγελίες, Τιμολόγια και Πεδίο Εργασίας και μπορείτε να δημιουργήσετε τιμολόγια για τις εντολές αγοράς που στέλνει ο πελάτης σας στον λογαριασμό σας.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πριν καθορίσετε σχέση στο Ariba Network, το SAP Ariba δεν μπορεί να δώσει στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη.


Ισχύουν για

SAP Business Network

Όροι χρήσης  |  Πνευματικά δικαιώματα  |  Πληροφορίες για την ασφάλεια  |  Απόρρητο