Często zadawane pytanie 139080
E-mail
Jak mogę uczestniczyć w zdarzeniu mojego nabywcy na podstawie e-maila z zaproszeniem?
Pytanie

Jak mogę uczestniczyć w zdarzeniu mojego nabywcy na podstawie e-maila z zaproszeniem?

Odpowiedź

Użyj odnośnika Kliknij tutaj w powiadomieniu e-maila, aby uzyskać dostęp do zdarzenia zaopatrzenia.

Podczas gdy nabywcy mogą dostosować treść e-maila, który otrzymujesz, wszystkie e-maile z zaproszeniem zawierają odnośnik umożliwiający uzyskanie dostępu zdarzenia.

Zależnie od Twoich wcześniejszych doświadczeń z rozwiązaniami Ariba, wykonaj jedną z poniższych czynności, by uzyskać dostęp do zdarzenia po kliknięciu odnośnika:

Dodatkowe informacje

Rejestracja konta Ariba zapewnia skonsolidowany widok wszystkich Twoich relacji z klientami. Za pomocą tego jednego profilu możesz wyświetlać możliwości biznesowe, uczestniczyć w zdarzeniach zaopatrzenia, uczestniczyć w negocjacjach kontaktów oraz zarządzać zamówieniami, katalogami i fakturami.


Dotyczy

Ariba Network
SAP Ariba Discovery
SAP Ariba Sourcing

Warunki użytkowania  |  Prawa autorskie  |  Ujawnienie informacji dotyczących bezpieczeństwa  |  Prywatność