คำถามที่ถามบ่อย 130899
อีเมล์
บราวเซอร์เวอร์ชันใดที่มีการรับรองว่าใช้ได้กับโซลูชัน Cloud ของ SAP Ariba?
คำถาม

บราวเซอร์เวอร์ชันใดที่มีการรับรองว่าใช้ได้กับโซลูชัน Cloud ของ SAP Ariba?

คำตอบ

คุณสามารถดูรายการบราวเซอร์ที่รองรับได้ในที่ต่างๆ ต่อไปนี้


นำไปใช้กับ

Ariba Network
SAP Ariba Buying and Invoicing
SAP Ariba Buying
SAP Ariba Catalog
SAP Ariba Contracts
SAP Ariba Discovery
SAP Ariba Invoice Management
SAP Ariba Services Procurement
SAP Ariba SIPM
SAP Ariba Sourcing
SAP Ariba Travel and Expense Pro

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว