Συνήθεις ερωτήσεις 130899
E-mail
Ποιες εκδόσεις του browser είναι πιστοποιημένες για τις λύσεις SAP Ariba cloud;
Ερώτηση

Ποιες εκδόσεις του browser είναι πιστοποιημένες για τις λύσεις SAP Ariba cloud;

Απάντηση

Μπορείτε να δείτε τη λίστα των υποστηριζόμενων προγραμμάτων περιήγησης στις ακόλουθες τοποθεσίες:


Ισχύουν για

Ariba Network
SAP Ariba Buying and Invoicing
SAP Ariba Buying
SAP Ariba Catalog
SAP Ariba Contracts
SAP Ariba Discovery
SAP Ariba Invoice Management
SAP Ariba Services Procurement
SAP Ariba SIPM
SAP Ariba Sourcing
SAP Ariba Travel and Expense Pro

Όροι χρήσης  |  Πνευματικά δικαιώματα  |  Πληροφορίες για την ασφάλεια  |  Απόρρητο