คำถามที่ถามบ่อย KB0402613
อีเมล์
ฉันจะส่งใบรับรองการยกเว้นภาษีสำหรับบิลของ SAP Ariba ได้อย่างไร?
อาการ

How do I submit my tax exemption certificate for my SAP Business Network bill?


การแก้ไขปัญหา
คำถาม

ฉันจะส่งใบรับรองการยกเว้นภาษีสำหรับบิลของ SAP Ariba ได้อย่างไร? 

คำตอบ
  1. ที่มุมบนขวาของแอพพลิเคชัน ให้คลิก [ชื่อย่อของผู้ใช้]> การสมัครใช้บริการ
  2. ภายใต้เซกชัน ใบรับรองการยกเว้นภาษี ให้คลิก ใช่
  3. คลิกลิงก์เพื่ออัพโหลดเอกสารอธิบายของคุณ เลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ แล้วคลิก เปิด


นำไปใช้กับ

SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > ค่าธรรมเนียมการสมัครใช้งาน

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว