Najčešća pitanja KB0398053
E-poruka
Zašto je moja narudžbenica zastarjela?
Pitanje

Zašto moja narudžbenica ima status narudžbe Zastarjelo?

Odgovor

Ako vaša narudžbenica ima status Zastarjelo, to znači da je stranka vjerojatno stvorila novu verziju narudžbe. Kako biste pronašli novu verziju, možete pretražiti prema broju narudžbenice. Time će se prikazati sve verzije narudžbe. Verzija sa statusom narudžbe Promijenjeno ona je s kojom trebate raditi.

Ako vam stranka nije poslala novu verziju narudžbe, trebali biste joj se obratiti.


Primjenjuje se na

Ariba Network > Transaction Documents > Transaction (Purchase Orders, Ship Notices & Goods Receipts)

Uvjeti korištenja  |  Autorsko pravo  |  Sigurnosno otkrivanje  |  Privatnost