คำถามที่ถามบ่อย KB0396956
อีเมล์
ฉันจะอัพเดท/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ (PO) ได้อย่างไร?
คำถาม

ฉันจะอัพเดท/แก้ไข/เปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ (PO) ได้อย่างไร?

คำตอบ

คู่ค้าไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/อัพเดทคำสั่งซื้อโดยตรงได้ ลูกค้าของคุณสามารถส่งคำสั่งซื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยการแก้ไขได้ คำสั่งซื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงจะมีเลขที่คำสั่งซื้อเหมือนเดิมแต่จะมีหมายเลขเวอร์ชันใหม่

กรุณา ติดต่อลูกค้าของคุณ โดยตรงเพื่อขอให้ลูกค้าส่งการเปลี่ยนแปลง


นำไปใช้กับ

SAP Business Network สำหรับ Procurement และ Supply Chain > เอกสารธุรกรรม > ธุรกรรม (คำสั่งซื้อ ใบแจ้งการจัดส่ง และใบรับสินค้า)

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว