คำถามที่ถามบ่อย KB0392628
อีเมล์
เหตุใดตัวเลือก 'สร้างใบแจ้งหนี้' จึงไม่มีในคำสั่งซื้อของฉัน?
คำถาม

เหตุใดตัวเลือก สร้างใบแจ้งหนี้ จึงไม่มีในคำสั่งซื้อของฉัน? เหตุใดตัวเลือก สร้างใบแจ้งหนี้ เป็นสีเทา?

คำตอบ

วางเคอร์เซอร์ค้างไว้บนปุ่ม สร้างใบแจ้งหนี้ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม การที่คุณไม่สามารถสร้างใบแจ้งหนี้จากคำสั่งซื้อ (PO) ของคุณมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

กฎธุรกรรมที่ต้องมองหามีดังนี้


นำไปใช้กับ

Ariba Network > เอกสารธุรกรรม > การจัดหาบริการ/ใบบันทึกการให้บริการ (O&G)
Ariba Network > เอกสารธุรกรรม > ธุรกรรม (คำสั่งซื้อ ใบแจ้งการจัดส่ง และใบรับสินค้า)
การจัดซื้อ > คำสั่งซื้อ > การยืนยันคำสั่งซื้อ

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว