คำถามที่ถามบ่อย KB0392552
อีเมล์
ฉันจะติดต่อลูกค้าของฉันได้อย่างไร?
อาการ

How do I contact my customer?


การแก้ไขปัญหา
คำถาม

ฉันจะติดต่อลูกค้าของฉันได้อย่างไร?

คำตอบ

การติดต่อลูกค้าสามารถทำได้สองวิธี:

1. ผ่านทางการรับส่งข้อความแบบทันที 

2. ผ่านข้อมูลที่ติดต่อที่ลูกค้าแจ้งไว้ ในกรณีที่คุณเป็นผู้ดูแลบัญชี หรือเป็นผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิใน การดูแลลูกค้า คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ติดต่อของลูกค้าได้โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

  1. ที่มุมบนขวาของแอพพลิเคชัน ให้คลิก [ชื่อย่อของผู้ใช้] > การตั้งค่า แล้วเลือก ความสัมพันธ์กับลูกค้า
  2. คลิกชื่อลูกค้าในเซกชัน ปัจจุบัน

สำหรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับวิธีกำหนดรูปแบบบัญชีของคุณและการทำธุรกรรมกับลูกค้า ให้เลือก Portal ข้อมูลคู่ค้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

ในกรณีที่คุณเป็นผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบและไม่มีสิทธิใน การดูแลลูกค้า กรุณาติดต่อผู้ดูแลบัญชีของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลนี้ เมื่อต้องการดูรายละเอียดข้อมูลที่ติดต่อของผู้ดูแลบัญชีของคุณ ให้คลิก [ชื่อย่อของผู้ใช้] > ติดต่อผู้ดูแลนำไปใช้กับ

Ariba Network > Administration (Buyer & Supplier Account Administration)

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว