Najčešća pitanja KB0392436
E-poruka
Kako mogu ažurirati kamo mi se šalju narudžbenice?
Pitanje

Kako mogu urediti kamo mi se šalju narudžbenice? Kako mogu promijeniti svoje postavke za usmjeravanje narudžbi i za obavijesti?

Odgovor

Način na koji primate narudžbenice možete promijeniti ažuriranjem metode usmjeravanja elektroničkih narudžbi:

  1. Prijavite se u svoj račun za SAP Ariba Network.
  2. U gornjem desnom kutu aplikacije kliknite svoje inicijale > Postavke.
  3. Kliknite Usmjeravanje elektroničkih narudžbi.
  4. Odaberite preferencu usmjeravanja (mreža, e-pošta, faks, cXML ili EDI) za svaki tip dokumenta. Ako će metoda usmjeravanja biti ista za svaku mogućnost, odaberite Isto kao nove narudžbe iz kataloga bez priloga.

    Napomena: Ako konfigurirate cXML kao metodu usmjeravanja, kliknite vezu Konfiguriraj postavljanje cXML-a kako biste konfigurirali parametre koji se koriste pri povezivanju s vašom aplikacijom koja podržava cXML.

  5. Unesite odgovarajuće informacije za svoj izbor usmjeravanja.
  6. Kliknite Spremi.
Dodatne informacije

Možete i omogućiti usmjeravanje narudžbi specifično za stranku kako biste za svaku svoju stranku postavili drugačija pravila.


Primjenjuje se na

Ariba Network > Administration (Buyer & Supplier Account Administration)
Ariba Network > SAP Ariba Supply Chain Collaboration

Uvjeti korištenja  |  Autorsko pravo  |  Sigurnosno otkrivanje  |  Privatnost