Svar på vanliga frågor KB0404722
E-post
Hur laddar jag upp ett certifikat till min företagsprofil?
Fråga

Hur laddar jag upp en logotyp till min företagsprofil?

Svar

Följ stegen nedan för att ladda upp ett certifikat.

  1. När du har loggat in, gå överst till höger och klicka på [användarinitialer] > Företagsprofil.
  2. Klicka på fliken Certifieringar.
  3. Välj den typ av certifikat du vill ladda upp.
  4. Klicka på Ladda upp certifikatfil.
  5. Bifoga filen och klicka på OK.
  6. Klicka på Spara för att spara ändringarna i din profil.

Gäller för

Ariba Network > Administration (Buyer & Supplier Account Administration)

Användningsvillkor  |  Copyright  |  Säkerhetsinformation  |  Sekretess