Συνήθεις ερωτήσεις 188292
E-mail
Πώς θα υποβάλλω το πιστοποιητικό φοροαπαλλαγής μου για το τιμολόγιό μου στο SAP Ariba;
Ερώτηση

Πώς θα υποβάλλω το πιστοποιητικό φοροαπαλλαγής μου για το τιμολόγιό μου στο SAP Ariba; 

Απάντηση
  1. Στην πάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής, πατήστε [αρχικά χρήστη]> Συνδρομές Υπηρεσίας.
  2. Στην ενότητα Πιστοποιητικό Φοροαπαλλαγής , πατήστε Ναι.
  3. Πατήστε στον σύνδεσμο για να φορτώσετε την τεκμηρίωσή σας, επιλέξτε το αρχείο από τον υπολογιστή σας, και πατήστε Ανοιγμα.

Ισχύουν για

Ariba Network
Ariba Supply Chain Collaboration

Όροι χρήσης  |  Πνευματικά δικαιώματα  |  Πληροφορίες για την ασφάλεια  |  Απόρρητο