คำถามที่ถามบ่อย KB0399615
อีเมล์
ฉันจะพบรายงานกิจกรรมธุรกรรม (TAR) ของฉันได้ที่ใด?
คำถาม

ฉันจะพบรายงานกิจกรรมธุรกรรม (TAR) ของฉันได้ที่ใด? รายงานค่าจำกัดสำหรับค่าธรรมเนียมธุรกรรมของฉันอยู่ที่ใด?

คำตอบ
  1. ที่มุมบนขวาของแอพพลิเคชัน ให้คลิก [ชื่อย่อของผู้ใช้]>การสมัครใช้บริการ
  2. คลิก เปิดบิล
  3. เลื่อนไปยังด้านขวาของใบแจ้งหนี้ แล้วคลิกไอคอน สำหรับ รายงานกิจกรรมธุรกรรม หรือไอคอน  สำหรับ รายงานค่าจำกัดสำหรับค่าธรรมเนียมธุรกรรม
ข้อมูลเพิ่มเติม

รายงานกิจกรรมธุรกรรมอาจใช้เวลาในการสร้าง 24-48 ชั่วโมงทำการ หลังจากที่ Ariba ออกใบแจ้งหนี้สำหรับการสมัครใช้งานของคุณแล้ว คลิกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการสมัครใช้งาน SAP Ariba


นำไปใช้กับ

Ariba Network > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
Ariba Network > Subscription fees

เงื่อนไขการใช้งาน  |  ลิขสิทธิ์  |  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย  |  ความเป็นส่วนตัว