Często zadawane pytanie 174949
E-mail
Jak utworzyć fakturę bez zamówienia?
Pytanie

Jak utworzyć fakturę bez zamówienia?

Odpowiedź

Aby wysłać fakturę bez zamówienia, trzeba mieć relację handlową ze swoim klientem. Jeśli masz relację handlową z klientem, któremu chcesz wystawić fakturę, postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.

 1. Kliknij Utwórz>Faktura bez zamówieniaw Głównym pulpicie nawigacyjnym.
 2. Na stronie Utwórz fakturę bez zamówienia wybierz klienta z rozwijalnego menu, zaznaczFaktura standardowa i kliknij Dalej.
 3. Na stronie Utwórz fakturę wprowadź numer faktury (Faktura nr), datę oraz inne informacje z poziomu nagłówka dot. faktury w obszarze PODSUMOWANIE.
 4. Wprowadź podatki na poziomie nagłówka, informacje o wysyłce, obsłudze specjalnej i rabatach zgodnie z wymaganiami.
 5. W razie potrzeby wprowadź zniżki i opłaty.
 6. Kliknij Wyświetl/Edytuj adresyw sekcjach PODSUMOWANIE, Wysyłka i Dodatkowe pola, aby przejrzeć szczegóły adresu i odpowiednio je edytować.
 7. Dodaj inne elementy, takie jak warunki płatności, komentarze lub załączniki. klikając Dodaj do nagłówka i dokonując wyboru spośród dostępnych opcji.
 8. W obszarze Dodatkowe informacje możesz wprowadzić dowolne informacje, jakich potrzebuje Twój klient.
 9. Kliknij Aktualizuj na górze lub na dole formularza wprowadzania faktury w celu aktualizacji dowolnych wyliczanych pól w razie dodania lub modyfikacji dowolnych pól kwoty lub stawki.
 10. Aby zafakturować towary, przejdź na dół sekcji Pozycje i kliknij kliknij> Dodaj materiał. Aby zafakturować usługi, przejdź na dół sekcji Pozycje, kliknij Dodaj i wybierz Dodaj usługę ogólną lub Dodaj usługę pracowniczą.
 11. Kliknij Dalej.
 12. Sprawdź fakturę i dokonaj ostatecznych zmian, jeśli jest to konieczne.
 13. Kliknij Prześlij.
Dodatkowe informacje

Jeśli musisz wprowadzić Kod klienta podczas tworzenia faktury bez zamówienia dla Twojego klienta, prawdopodobnie nie masz nawiązanej relacji handlowej z tym klientem na swoim koncie.

Zanim rozpoczniesz prowadzenie transakcji z klientem w Ariba Network, musisz mieć nawiązaną relację handlową z tym klientem lub unikalny Kod klienta przypisany przez klienta. Skontaktuj się z klientem, aby poprosić o Kod klienta lub o nawiązanie relacji handlowej. Przekaż swojemu klientowi swój numer Ariba Network (ANID).


Dotyczy

SAP Business Network

Warunki użytkowania  |  Prawa autorskie  |  Ujawnienie informacji dotyczących bezpieczeństwa  |  Prywatność